• Dịch vụ marketing thuê ngoài

    Dịch vụ marketing thuê ngoài

    Trong những năm gần đây, việc khởi nghiệp Start-up của các bạn trẻ luôn được nhà nước ta quan tâm và ủng hộ. Bằng chứng là có rất nhiều doanh nghiệp ra đời với sứ mệnh giúp đỡ những ước mơ ấy sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên trong thời điểm sơ khai lúc ban đầu thì việc làm truyền thông, cũng như quảng cáo để sản phẩm của các bạn tiếp cận đến khách hàng tiềm năng còn khá hạn chế do chưa cân đối được chi phí vận hành, bên cạnh đó bộ phận làm truyền thông

    Read More