Dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng, hiệu quả

Dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng, hiệu quả
,

Với những bạn có mong muốn khởi nghiệp để tạo dựng cho riêng mình một hoặc nhiều công ty với đầy đủ pháp nhân để kinh doanh thì Odo Corporation của chúng tôi là một trong những chọn lựa tốt nhất đáng để các bạn cân nhắc sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ thành lập công ty tại Odo Corporation.

Dịch vụ thành lập công ty tại Odo Corporation.

Nói một cách nôm na dễ hiểu thì dịch vụ thành lập công ty là loại hình kinh doanh cung cấp các giải pháp về thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết khi khách hàng có nhu cầu mở doanh nghiệp, dịch vụ này được ủy quyền để thay mặt người sáng lập doanh nghiệp, công ty làm việc với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nhằm hoàn tất toàn bộ giấy tờ có liên quan.

 

Thủ tục thành lập công ty TNHH gồm những gì ?

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Để có thể thành lập công ty TNHH đúng theo luật định hiện hành thì cần phải có những loại giấy tờ sau đây: Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ doanh nghiệp, Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên), Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức, Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức, ài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt, Giấy ủy quyền cho Công ty thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Khắc dấu pháp nhân của công ty.

 

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần gồm những gì ?

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

Trước tiên chúng ta cần xét về khía cạnh: Điều kiện thành lập của công ty cổ phần.

A/ Xét về số lượng cổ đông: Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động công ty cổ phần luôn phải có tối thiểu 03 cổ đông.

B/ Điều kiện về tên của công ty: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia. Trường hợp tên công ty có khác dấu hiệu loại hình doanh nghiệp vẫn bị coi là trùng tên.

C/ Điều kiện về trụ sở: Khi thành lập công ty cổ phần phải có trụ sở giao dịch. Theo quy định không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể. Đối với địa chỉ là nhà riêng thì không cần cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp quý khách hàng đặt trụ sở tại tòa nhà thương mại thì cung cấp thêm quyết định xây dựng hoặc giấy phép xây dựng.

D/ Xét về Điều kiện ngành nghề kinh doanh.

 • Khi thành lập công ty cổ phần, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.
  Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập như điều kiện về mức vốn đăng ký, chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện hoạt động.
 • Hiện nay, khi đăng ký hoạt động, doanh nghiệp chưa cần đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ, giấy phép con nhưng khi hoạt động thực tế thì cần đáp ứng các điều kiện này. Với một số ngành nghề như xuất khẩu lao động, bưu chính, bảo hiểm, chứng khoán…yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng vốn pháp định. Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh vốn đăng ký khi nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

E/ Điều kiện về vốn điều lệ/ vốn pháp định.

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là thông tin mà doanh nghiệp quan tâm nhất khi đăng ký do liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài sản của các cổ đông. Theo quy định, thời gian để các cổ đông góp đủ vốn đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này nếu cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì doanh nghiệp phải thực hiên thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và giảm vốn về vốn điều lệ đã góp được trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ.
Ngoài ra, vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng.
Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đồng trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật doanh nghiệp và vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp.

Vốn pháp định:

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về điều kiện vốn pháp định cho quý khách hàng khi kê khai ngành nghề cụ thể.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, có 02 trường hợp người đại diện theo pháp luật sau sẽ không tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

Người đại diện của công ty đang bị treo mã số thuế: tức trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không báo cáo thuế, không hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, doanh nghiệp không hoạt động nhưng không thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh và bỏ trôi doanh nghiệp.
Theo quy định về quản trị công ty đại chúng có hạn chế: Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người đại diện của cùng 01 công ty đại chúng (cũng là công ty cổ phần). Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ 01/08/2020.
Điều kiện về thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần thông thường có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
Tuy nhiên, thành viên hội đồng quản trị của 01 công ty cổ phần là công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2019.

Các loại giấy tờ cần thiết:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần (Theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021TT-BKHĐT).
 • Điều lệ công tycổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021TT-BKHĐT).
 • Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông;
 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
 • Quyết định góp vốn của cổ đông là tổ chức
 • Giấy ủy quyền cho Công ty thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Khắc dấu pháp nhân của công ty.

Thành lập công ty Agency cần chuẩn bị những gì ?

Thành lập công ty AgencyTùy theo nhu cầu thành lập doanh nghiệp của người sáng lập mà sẽ có các loại hình phù hợp để áp dụng và triển khai, nội dung cụ thể đã được chúng tôi trình bày chi tiết ở phía trên.

Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết.